Ελαιον
www.bio-green-oliveoil.gr

Ασφάλειες Μήτσης Χρήστος
www.asfaleiesmitsischristos.gr

Villa Karmen
www.villakarmen.gr

Hotel Filoxenia
www.filoxeniahotel.gr

Κωνσταντίνος Πανταζής – Ηλεκτρολόγος
www.hlektrologos-pantazis.gr

Konstantina Studios
www.studioskonstantina.gr

Ζαχαροπλαστείο Σπιτικό
www.stavrospantazis.gr/